Digitaalinen suunnittelu

Nettisivut | Asiakasnäytöt | Mainosbannerit verkkomainontaan | Digitaaliset mainos- ja infotaulut…

Nettisivut
Nettisivut ovat tänäpäivänä yksi tärkeimpiä välineitä asiakkaiden hankinnassa. Niiden on oltava selkeät ja asiakkaan on löydettävä etsimänsä tieto helposti ja nopeasti. Usein tämä tapahtuu mobiililaitteilla, joten sivujen on myös syytä olla responsiiviset, eli toimia mobiiliympäristössä hyvin.


Info- ja asiakasnäytöt
Onko näytön tarkoitus antaa tietoa vai myydä – kenties sen tehtävä on vain luoda tunnelmaa kuvin ja videoin. Tuotamme oikeanlaisen sisällön näyttöön kuin näyttöön.


Mainosbannerit
Nettiympäristössä hyvän mainoksen luominen vaatii hieman enemmän suunnittelua, kuin painetulle pinnalle, sillä sen katsojien näyttöjen väriasetukset ja nettiyhteyksien nopeudet ovat erilaisia. Luomme toimivat mainokset, jotka näkyvät mahdollisille asiakkaillenne halutunlaisena.